"Zoekende naar de essentie

                 van wat leeft,

    ontvouwt zich een ruwe oervorm

                    vol bezieling."

 


                           Join the Picture presents
                                    works of art by: