Disclaimer

Voor de goede orde
Deze gehele website en voorbeelden van eigen werk zijn eigendom van P.J. van Liere-Visser, Bankenstraat 14a, 4874 NE  Etten-Leur. Niets van deze internetpagina('s) mag worden overgenomen voor verdere publicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mevrouw van Liere-Visser. Ontwerpen en kunstwerken mogen niet zonder toestemming van P.J. van Liere-Visser worden gecopieerd en mogen niet worden toegepast voor eigen gebruik of verkoop tenzij vooraf contractueel vastgelegd. P.J. van Liere-Visser streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Zij verleent ten aanzien van die informatie echter geen garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. mevrouw van Liere-Visser zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.
Copyright © 2010; Join the Picture, vertegenwoordigd door P.J. van Liere-Visser